18 Ekim 2021 Pazartesi / 12 RebiülEvvel 1443

500 yıllık mumya şaşkınlık içinde bıraktı