9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443

500 yıllık mumya şaşkınlık içinde bıraktı