9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443

564 kilometrelik güvenlik duvarı tamamlandı