2 Temmuz 2022 Cumartesi / 3 ZilHicce 1443

650 yıllık türbe taşınmaya başlandı