2 Aralık 2021 Perşembe / 27 RebiülAhir 1443

740 yıllık! O arma dikkat çekiyor