16 Ekim 2021 Cumartesi / 10 RebiülEvvel 1443

800 yıldır sönmüyor! Selçuklu döneminden...