23 Ekim 2021 Cumartesi / 17 RebiülEvvel 1443

ABD'nin 'çekiliyoruz' aldatmacası... Asker ve silah yığacak