23 Ekim 2021 Cumartesi / 17 RebiülEvvel 1443

Akdeniz'de Türk fırtınası esti!