27 Ekim 2021 Çarşamba / 21 RebiülEvvel 1443

'Allah'ım İslam'ın son ordusunu muzaffer eyle'