18 Ekim 2021 Pazartesi / 12 RebiülEvvel 1443

'Altın portakal' deniliyor, kilosu 20 lira