23 Ekim 2021 Cumartesi / 17 RebiülEvvel 1443

'Amanos kartalları' yerli ve milli güçle eli tetikte 'vatan nöbetinde'