1 Aralık 2021 Çarşamba / 26 RebiülAhir 1443

Asırlar önce depremden korunmak için bakın ne yapmışlar