5 Temmuz 2022 Salı / 6 ZilHicce 1443

At sürer gibi ineğe biniyor