18 Ekim 2021 Pazartesi / 12 RebiülEvvel 1443

'Ateş Kuşları'ndan nokta atışı