22 Ekim 2021 Cuma / 16 RebiülEvvel 1443

'Atlara eziyet olmasın, diyerek bu yola koyuldum'