22 Ekim 2021 Cuma / 16 RebiülEvvel 1443

Avının hamile olduğunu anlayınca bakın ne yaptı?