20 Ekim 2021 Çarşamba / 14 RebiülEvvel 1443

Avladığı balıkları onlarla paylaşıyor...