3 Aralık 2021 Cuma / 28 RebiülAhir 1443

Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz