16 Ekim 2021 Cumartesi / 10 RebiülEvvel 1443

Bekçi Cemil ile Sultan'ın Patara'da büyüyen aşkı