30 Kasım 2021 Salı / 25 RebiülEvvel 1443

Bir ay çiğnenebiliyor: Fiyatı altınla yarışıyor