4 Aralık 2021 Cumartesi / 29 RebiülAhir 1443

Bu bıçaklar 'demir' kesiyor