23 Ekim 2021 Cumartesi / 17 RebiülEvvel 1443

Bu bıçaklar 'demir' kesiyor