23 Ekim 2021 Cumartesi / 17 RebiülEvvel 1443

Bu caminin minaresinde 12 bin parça çini var