18 Ekim 2021 Pazartesi / 12 RebiülEvvel 1443

Bu çiçeği koparmanın cezası 146 bin TL