17 Ekim 2021 Pazar / 11 RebiülEvvel 1443

Bu halde ABD ve Avrupa'ya ihraç ediliyor