18 Ekim 2021 Pazartesi / 12 RebiülEvvel 1443

Bu mantar sürekli tüketildiğinde kanser hastalarının sorunlarını azaltıyor