30 Kasım 2021 Salı / 25 RebiülEvvel 1443

Bunu da yaptılar: Bize cesetleri satıyorlar!