9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443

Büyük bir altın külçesi buldu