27 Ekim 2021 Çarşamba / 21 RebiülEvvel 1443

Büyük bir altın külçesi buldu