23 Ekim 2021 Cumartesi / 17 RebiülEvvel 1443

Buz ve karlarla kaplı şehir, adeta hayalet şehre dönüştü