9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443

Çamlıca Kulesi'nin giriş bölümü yapılıyor