2 Aralık 2021 Perşembe / 27 RebiülAhir 1443

Çin'den ithal ediliyordu, Kayseri’de ürettiler