18 Ekim 2021 Pazartesi / 12 RebiülEvvel 1443

Dev kaya eve girdi!