3 Aralık 2021 Cuma / 28 RebiülAhir 1443

Devlet Erkanı Anıtkabir'de: Başkan Erdoğan özel deftere bu mesajı yazdı