4 Aralık 2021 Cumartesi / 29 RebiülAhir 1443

Diş taşlarından 2 bin 750 yıl önceki ölümlerin nedeni belirlenecek