20 Ekim 2021 Çarşamba / 14 RebiülEvvel 1443

Dolmabahçe Sarayı'nda bulundu! 19. yüzyıla ait...