28 Ekim 2021 Perşembe / 22 RebiülEvvel 1443

Dünya liderlerinin derisini 'kazıdılar'