26 Ekim 2021 Salı / 20 RebiülEvvel 1443

Dünya mirasında 'taşlar yerine oturacak'