4 Aralık 2021 Cumartesi / 29 RebiülAhir 1443

Dünyadaki 'Adaletsizliği' tek kareye sığdırdı