16 Ekim 2021 Cumartesi / 10 RebiülEvvel 1443

Dünyadaki en ağır yılan türü olarak bilinen yeşil anakonda 19 yavru doğurdu