28 Ekim 2021 Perşembe / 22 RebiülEvvel 1443

Dünyanın en büyük yatı Türkiye'de