4 Aralık 2021 Cumartesi / 29 RebiülAhir 1443

Düşman, ordusunun 4 katıydı! Alparslan Anadolu kapılarını böyle açtı