5 Temmuz 2022 Salı / 6 ZilHicce 1443

Ek iş olarak başladı, Avrupa’ya ihraç ediyor