1 Aralık 2021 Çarşamba / 26 RebiülAhir 1443

Erkeklerin egemen olduğu sektörde ben de varım dedi!