16 Ekim 2021 Cumartesi / 10 RebiülEvvel 1443

Esed kana doymuyor! Sivil katliamı devam ediyor...