4 Aralık 2021 Cumartesi / 29 RebiülAhir 1443

Eskiden uyuşturucu kaçakçılarının çatışma alanıydı! Şimdi ise...