1 Aralık 2021 Çarşamba / 26 RebiülAhir 1443

Fabrikadaki işini bıraktı... Şimdi paraya para demiyor