23 Ekim 2021 Cumartesi / 17 RebiülEvvel 1443

Filografi sanatıyla hayata tutunan gazi, engellilere de yardım ediyor