22 Ekim 2021 Cuma / 16 RebiülEvvel 1443

Gelecek 10 yılın en büyük küresel riski: İklim değişikliği