Gergin bekleyiş sürüyor! 200 metreden fazla kimse yaklaşamıyor