15 Ekim 2021 Cuma / 9 RebiülEvvel 1443

Gergin bekleyiş sürüyor! 200 metreden fazla kimse yaklaşamıyor