22 Ekim 2021 Cuma / 16 RebiülEvvel 1443

Gizemi yıllardır çözülemiyor: Eksi 35'i gördü, yine donmadı