24 Ekim 2021 Pazar / 18 RebiülEvvel 1443

Göç etmeyen leylekler kar altında kaldı