04 Aralık 2020 Cuma / 18 RebiülAhir 1442
Gece modu

Göçerlerin zorlu yayla yaşamı